• Quy định về thuế GTGT đối với trường hợp Ngân hàng phát mại tài sản thế chấp.

    Ngày đăng: 2022-10-03 11:42:05

    Ngân hàng thực hiện bán đấu giá tài sản thế chấp trên để thu hồi nợ, việc lập hoá đơn Giá trị gia tăng như thế nào?

  • Để M&A ngân hàng không chỉ là phép cộng

    Ngày đăng: 2022-09-26 14:06:30

    Hợp nhất để củng cố sức mạnh là việc quan trọng mà các ngân hàng cần làm, nhưng quan trọng hơn là đảm bảo sự phát triển bền vững dài hạn, mà trước mắt là tập trung giải quyết nợ xấu. Đó là quan điểm của ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào trong cuộc trao đổi với ĐTCK.