0328809999

Đấu giá những mảng tường Berlin

Đấu giá những mảng tường Berlin

“Artists for liberty” (Nghệ sĩ vì tự do) là một bộ sưu tập gồm 48 tác phẩm nghệ thuật được thực hiện trên những mảng tường vỡ của Bức tường Berlin từng ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức từ năm 1961-1989.


VNVC Bộ Tư Pháp Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 Masterpiece CW Petro Vietnam Banner 3
Banner dưới đối tác