Tổng Cục Hải quan và Cục Quản lý công sản phối hợp xử lý tài sản hàng hóa tịch thu.

Sáng ngày 16/5/2013 tại trụ sở của Tổng Cục Hải quan, Đại diện Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan và Lãnh đạo Cục Quản lý công sản đã có buổi làm việc về xử lý tài sản hàng hóa tịch thu do cơ quan Hải quan quản lý, xử lý.

Về phía Tổng Cục Hải quan có ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng cùng Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Vụ Pháp chế, Vụ KHTC - Tổng Cục Hải quan.

Về phía Cục Quản lý công sản có ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng; ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài sản xác lập sở hữu nhà nước, Trung tâm DPAS thuộc Cục.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài tài sản được trang bị, mua sắm để phục vụ công tác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, cơ quan Hải quan các cấp đang được giao quản lý, xử lý đối với các loại tài sản, hàng hóa gồm:

-  Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước;

-  Hàng tồn đọng trong kho ngoại quan;

-  Hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển.

Việc xử lý các tài sản này được thực hiện theo quy định chủ yếu là các hình thức:

-  Chuyển giao cho các cơ quan chức năng đối với các loại tài sản là tang vật, phương tiện vận tải, máy móc trang thiết bị, tiền Việt Nam, ngoại tệ, vũ khí, công cụ hỗ trợ…

-  Tiêu hủy: đối với hàng hóa, vật phẩm hư hỏng không còn giá trị sử dụng

-  Bán theo các phương thức trực tiếp, đấu giá, thanh lý đối với tùy loại tài sản

Tuy nhiên, theo cơ quan Hải quan hiện nay việc xử lý các tài sản này còn có những khó khăn vướng mắc như:

-  Một số loại tài sản có tính chất đặc thù chưa có cơ chế xử lý cụ thể, việc xử lý khó khăn; việc bán đấu giá chậm, chi phí xử lý cao, thời gian bị kéo dài.

-  Chi phí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để xác định chủ sở hữu.

-  Thời hạn xử lý theo quy định còn dài, dẫn đến chi phí thuê kho bãi lớn.

-  Chưa có những kho chuyên dụng để chứa hàng hóa đặc thù.

 

Để tháo gỡ những khó khăn trên, Tổng Cục Hải quan và Cục Quản lý công sản đã bàn bạc và thống nhất một số giải pháp hoàn thiện về cơ chế quản lý, xử lý; thẩm quyền và phân cấp xử lý tài sản; chi phí xử lý tài sản; bảo quản tài sản,… để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nguồn: Cục quản lí công sản - Bộ Tài chính