Logo đối tác
VNVC Bộ Tài Chính Bộ Tư Pháp Banner 3 Petro Vietnam Masterpiece CW SHB BIDV NH vietinbank Banner 7
Quảng cáo Cẩm nang

Thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản của Xí nghiệp Bao bì Nhôm Đồng Nai

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản của Xí nghiệp Bao bì - Chi nhánh Công ty TNHH Nhôm Lâm Đồng như sau:

I. Thông tin về đơn vị tổ chức bán đấu giá

-           Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC

-           Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thông tin về tài sản bán đấu giá

1.   Danh mục tài sản

Tài sản bán đấu giá là: Các tài sản có kèm lợi thế Quyền thuê đất theo danh mục của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai, kèm theo chứng thư thẩm định giá và Quyết định phê duyệt thanh lý, nhượng bán tài sản của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

2.   Giá khởi điểm

-   Giá khởi điểm của tài sản là: 101.839.991.660 đồng.

     ( Bằng chữ: Một trăm lẻ một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng ./.).

-   Bước giá: 100.000.000 đồng ( Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

-   Tiền đặt trước: 5.092.000.000 đồng ( Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn ./.)

-   Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng ( Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

3.Thời gian

-   Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp đơn đăng ký: từ 10h00 ngày 05/03/2019 đến hết 16h00 ngày 21/03/2019.

-   Thời gian xem tài sản: từ 09h00 ngày 12/03/2019 đến hết 16h00 ngày 13/03/2019, ngoài ra khách hàng có thể đăng ký và xem tài sản từ 05/03/2019 đến 21/03/2019.

-   Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 09h00 ngày 19/03/2019 đến 16h00 ngày 21/03/2019.

-   Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 10h00, thứ 2, ngày 25 tháng 03 năm 2019

4.    Địa điểm

-      Địa điểm mua hồ sơ: Lô F, Khu công nghiệp Dầu Dây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai và tại VP Công ty BTC: Tầng 7, 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

-      Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá (dự kiến): Hội trường Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai - Chi nhánhCông ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV, địa chỉ: Lô F, Khu công nghiệp Dầu Dây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.

 

hinhanh/file/LDA - Quy che ban dau gia TS.pdf

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ

 TÀI SẢN BTC