Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 19118/TNBĐG/BTCAUCTION-DNRC
---o0o---
Công ty Đấu giá Hợp danh BTC thông báo về việc tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như sau:
1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh BTC (BTCauction)
2. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DNRC)
3. Tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai
-  Địa chỉ: Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, Đồng Nai
-  Ngành nghề kinh doanh chính: Theo đăng ký kinh doanh số 3602348209
4. Tình hình tài chính, phương án sử dụng lao động và phương án sử dụng đất sau khi bán của Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai:
4.1 Tình hình tài chính:
- Tổng tài sản của doanh nghiệp (đến thời điểm 30/06/2019): 744.712.519.744 đồng, trong đó: 
Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 685.519.477.914 đồng (Trong đó giá trị văn hóa lịch sử: 6.787.321.564 đồng).
Nợ phải thu: 12.215.995.710 đồng. Nợ phải trả: 65.980.363.394 đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất theo BCTC đã kiểm toán: 2017: 8.449.191.397 đồng; 2018: 12.185.791.090 đồng; 6 tháng đầu năm 2019: 1.621.577.929 đồng.
4.2 Phương án sử dụng đất sau khi bán doanh nghiệp: Kế thừa và tiếp tục sử dụng, khai thác quỹ đất tại các dự án mà Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai đang thực hiện. Chi tiết tại Phương án Thoái vốn Đầu tư do DNRC ban hành.
4.3 Phương án sử dụng lao động sau khi bán: Chi tiết tại Phương án Thoái vốn Đầu tư do DNRC ban hành.
I- Thông tin về tài sản đấu giá:
- Tài sản chào bán: Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DNRC) theo ĐKKD số 3602348209. Thông tin về Doanh nghiệp được cung cấp tại Bản Công bố thông tin về bán doanh nghiệp.
- Phương thức bán doanh nghiệp: Bán đấu giá có kế thừa công nợ.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Giá khởi điểm: 685.519.477.914 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm mười chín triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm mười bốn đồng) và điều kiện kèm theo đối với nhà đầu tư được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai.
- Tiền đặt trước (15% Giá khởi điểm): 102.750.000.000 đồng (Một trăm linh hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng./.)
- Bước giá vòng 1: 5.000.000.000 đồng. Bước giá vòng 2 trở đi: 1.000.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo quy định tại Quy chế đấu giá.
II- Thời gian và địa điểm liên quan đến tài sản đấu giá:
- Thời gian tham khảo thông tin về Doanh nghiệp và hồ sơ liên quan đến đợt bán đấu giá: từ ngày 24/10/2019 đến ngày 28/11/2019.
- Địa điểm tham khảo thông tin và hồ sơ:
 + Tại Tp.HCM: Lầu 6, Tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM
 + Tại Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Tp.Hà Nội
+ Tại Đồng Nai: Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai – Số 47, Đường số 1, Tổ 3, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Các website công bố thông tin: Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (http://www.donaruco.vn/), Công ty Đấu giá Hợp danh BTC (http://btcauction.vn).
- Thời gian và địa điểm làm thủ tục mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: 
   + Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc từ ngày 24/10/2019 đến ngày 28/11/2019.
   + Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh BTC - Địa chỉ tại Tp.HCM: Lầu 6, Tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM. Tại Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Tp.Hà Nội
Tiền đặt trước nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh BTC. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Số 47, Đường số 1, Tổ 3, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Công ty Đấu giá Hợp danh BTC. Địa chỉ tại Tp.HCM: Lầu 6, Tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM. Tại Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Tp. Hà Nội.
+ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Số 47, Đường số 1, Tổ 3, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
 
File đính kèm: