Thông báo bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC thông báo về việc tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như sau:

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC (BTCauction)

2. Tổ chức tư vấn phương án bán doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

3. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

4. Tài sản bán đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF)

- Địa chỉ: Số 68 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh chính: Theo đăng ký kinh doanh số 0100796508.

5. Tình hình tài chính, phương án sử dụng lao động và phương án sử dụng đất sau khi bán của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện:

5.1 Tình hình tài chính:

Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp (đến thời điểm 30/06/2017 theo số liệu xác định lại): 543.291.557.584 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 195.533.770.222 đồng.

Nợ phải thu: 63.328.087.072 đồng.

Nợ phải trả: 347.778.287.362 đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất theo BCTC đã kiểm toán: 2015: 21.140.786.835 đồng; 2016: 14.444.691.094 đồng; 6 tháng đầu năm 2017: 30.693.963.590 đồng.

5.2. Phương án sử dụng đất sau khi bán doanh nghiệp: Công ty không có đất giao, đất thuê và đất nhận chuyển nhượng, Công ty hiện đang đi thuê trụ sở của VNPT.

5.3 Phương án sử dụng lao động sau khi bán: Người mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ lao động tiếp tục làm việc tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (PTF).

I- Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản chào bán: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) thuộc sở hữu của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) theo ĐKKD số 0100796508. Thông tin về Doanh nghiệp được cung cấp tại Bản Công bố thông tin về bán doanh nghiệp.

Phương thức bán doanh nghiệp: Bán đấu giá có kế thừa công nợ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Giá khởi điểm: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) và điều kiện kèm theo đối với nhà đầu tư được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện.

Tiền đặt trước (10% Giá khởi điểm): 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng./.)

Bước giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / bộ hồ sơ.

II- Thời gian và địa điểm liên quan đến tài sản đấu giá:

Thời gian tham khảo thông tin về Doanh nghiệp và hồ sơ liên quan đến đợt bán đấu giá: từ ngày 18/12/2017 đến ngày 30/01/2018.

Địa điểm tham khảo thông tin và hồ sơ:

+ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC - Tầng 7, 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện - 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các website công bố thông tin: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (http://vnpt.vn, http://vnpt.com.vn), Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC (http://btcauction.vn) và Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (http://ptfinance.com.vn).

Thời gian và địa điểm làm thủ tục mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc từ ngày 18/12/2017 đến ngày 30/01/2018.

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC – Địa chỉ: Tầng 07, số 16 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà NộiTiền đặt trước nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp tầng 16, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC - Địa chỉ: Tầng 7, Số 16 Nguyễn Thị Định, Hà Nội (Điện thoại: 024 6686 5713)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội (Người liên hệ: Đỗ Thị Mai Liên Ban kế toán tài chính, số điện thoại: 0243 774 1359)

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) Địa chỉ: Số 68 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Long Tổng Giám đốc, số điện thoại: 0243 944 9679).

Các văn bản kèm theo:

1) Quy chế bán đấu giá: hinhanh/01 Quy chế đấu giá PTF v24.pdf

2) Quyết định phê duyệt bản công bố thông tin: hinhanh/PTF - QĐ phe duyet ban cong bo thong tin.pdf

3) Quyết định phê duyệt phương án bán: hinhanh/PTF - QĐ phe duyet phuong an ban.pdf

4) Quyết định phê duyệt quy chế: hinhanh/PTF - QĐ phe duyet quy che.pdf

5) Đơn đăng ký tham gia đấu giá: hinhanh/PTF - Đơn đăng ký tham gia đấu giá.pdf

6) Bản công bố thông tin: hinhanh/PTF - Bản công bố thông tin.pdf

7) Thông báo bán đấu giá: hinhanh/1721 - Thong bao PTF.pdf

8) Quyết định đính chính Quy chế đấu giá: hinhanh/129610-16(1).pdf

9) Công văn số 16/PTF Thông tin về cổ phiếu HPG (30/06/2017): hinhanh/cong van 18 PTF(1).pdf

10) Công văn 405/VNPT-KTTC Thông  về cổ phiếu HPG (30/06/2017): hinhanh/file/132943-405.PDF