Quy định về thuế GTGT đối với trường hợp Ngân hàng phát mại tài sản thế chấp.

Hiện nay, BTCauction nhận được khá nhiều câu hỏi về việc khi Ngân hàng ký hợp đồng với Doanh nghiệp vay vốn để sản xuất kinh doanh, có tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay, đến kỳ hạn kết thúc hợp đồng Doanh nghiệp không có khả năng trả vốn và lãi cho Ngân hàng. Do đó, Ngân hàng thực hiện bán đấu giá tài sản thế chấp trên để thu hồi nợ, việc lập hoá đơn Giá trị gia tăng như thế nào?

BTCauction xin tư vấn như sau: 

 

Về việc Thuế giá trị gia tăng: 

Tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thuế GTGT quy định như sau:

"Điều 4: Đối tượng không chịu Thuế GTGT:

...

Điều 8: Các dịch vụ Tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: 
...

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay. Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản đảm bảo không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tàn sản đảm bảo theo quy định.

..."

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Ngân hàng bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

 

 

*** Thông tin chi tiết về Thông tư 219/2013/TT-BTC Quý độc giả có thể tải về tại: 

Link Download: gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/07c1fefb-aabf-478f-84f0-36f42d5c83c5/TT219_2013_BTC.doc

 

Bình luận facebook