Logo đối tác
VNVC Bộ Tài Chính Bộ Tư Pháp Banner 3 Petro Vietnam Masterpiece CW SHB BIDV NH vietinbank Banner 7
Quảng cáo Cẩm nang

Nguồn lực

 Nguồn lực

BTC Auction  đã bỏ ra nhiều công sức, thời gian và tài chính để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hoàn thiện cho nghiệp vụ bán đấu giá. Hệ thống cơ sở vật chất này bao gồm một phòng họp lớn chuyên dùng để tổ chức các cuộc bán đấu giá, một hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh cho nghiệp vụ bán đấu giá.

BTC Auction có một hệ thống khách hàng lớn quan tâm đến các tài sản bán đấu giá như bất động sản, hiện vật độc bản, đồ sưu tầm có giá trị.

Hệ thống Masterpiece Art Auction của chúng tôi tại Australia đã xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất hoàn thiện cho dịch vụ bán đấu giá các sản phẩm cao cấp như cổ vật, hiện vật độc bản, kim loại quý....

Với hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng này, BTC Auction hoàn toàn tự tin về chất lượng dịch vụ bán đấu giá và các dịch vụ khác của mình.