Hàng ngàn cổ vật quý hiếm được trục vớt trên tàu đắm

Gần 5.000 ngàn cổ vật trên chiếc tàu cổ bị đắm tại vùng biển Quảng Ngãi đã được phân thành từng phần để chia cho doanh nghiệp trục vớt. Đây là cổ vật rất quý hiếm, giá trị cao.

Sáng 21/1, cơ quan chức năng Quảng Ngãi và công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM, đơn vị trục vớt) tiến hành chia khoảng 4.975 cổ vật còn nguyên vẹn được trục vớt trên con tàu đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào tháng 10/2012.

Các cổ vật với nhiều chủng loại như chén, tô, dĩa, lọ..

Tỷ lệ chia là 7/3 (doanh nghiệp 7, nhà nước 3 phần), riêng những cổ vật độc bản (1 cái) thì do nhà nước giữ.


Trước khi phân chia, cơ quan chức năng sắp xếp cẩn thận và mỗi phần đều bằng nhau.

Phần của doanh nghiệp được bỏ 1 bên.

Theo các nhà khoa học, số cổ vật này có niên đại vào thế kỷ 16 - 17.

Buổi phân chia có đại diện các cơ quan chức năng, nhà khoa học tỉnh Quảng Ngãi.

Chén, đĩa, lọ còn nguyên.

Xâu chuỗi tiền cổ.

Đánh số thứ tự từng thùng.

Nhiều cổ vật đã bị bể cũng được phân chia.

Nguồn: Cổ vật tinh hoa