Hà Nội bán đấu giá gỗ sưa

Trước đó, tại khu vực xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) đã xảy ra vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa. Trên cơ sở những tài liệu có được UBND thành phố Hà Nội cho biết, cây gỗ sưa tại chùa Phụ Chính, thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính là cây trồng phân tán thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư.
 

Nó không thuộc đối tượng điều chỉnh trong nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quy, hiếm và nó cũng không thuộc diện quản lý theo nghị định của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị

Một cây gỗ sưa bị cưa trộm trên đường phố Hà Nội

Do vậy, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, nếu không phát hiện hành vi tham nhũng thì đình chỉ điều tra, công bố công khai để nhân dân thôn Phụ Chính và các đơn vị, cá nhân liên quan biết, đề xuất việc xử lý vi phạm hành chính.
 
Công an làm thủ tục trả lại số gỗ, cành sưa đã thu giữ theo biên bản trong hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; giao cho UBND huyện Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo UBNd xã Hòa Chính tổ chức bán đấu giá theo quy định để phục vụ lợi ích công cộng.
 
Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ xem xét, kết luận đối với số tiền đang bị phong tỏa tại ngân hàng (theo quyết định trong hồ sơ), nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì xử lý; trường hợp không vi phạm pháp luật thì làm thủ tục trả lại cho người mua.
 
Quang Phong