BĐG lần 2 QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 23 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC tổ chức bán đấu giá lần 2 tài sản là QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 23 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Vietrans) chuyển giao.