Bảo tàng Tổng hợp Bình Định được tặng 165 cổ vật

Chiều 25.10, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở VH-TT&DL đã tổ chức tiếp nhận cổ vật do Trung tâm Unesco nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng cho Bảo tàng.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Unesco nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu hiện vật trao tặng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

Tổng cộng có 165 cổ vật được trao tặng, gồm: Cổ vật văn hóa Đông Sơn, cổ vật thuộc thời Lý - Trần, Lê - Mạc, cùng 1 bộ sưu tập 48 đồng tiền cổ bằng đồng thời Tây Sơn. Cổ vật thời văn hóa Đông Sơn gồm dụng cụ lao động sản xuất bằng đồng, sắt như rìu, mũi lao, lưỡi cuốc, lưỡi cày, mũi giáo, chì lưới bắt cá và các vật dụng cốc, nồi, thạp bằng đồng, gốm. Cổ vật thời Lý - Trần, Lê - Mạc chủ yếu là gốm và gốm đất nung, như bát, đĩa, liễn, âu, hũ, vò, quai yên ngựa, đầu rồng…

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân là thành viên của Trung tâm Unesco nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam vì đã hiến tặng hiện vật cho Bình Định.