Bán đấu giá tài sản: Phải có đấu giá viên điều hành

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Đức Khanh (tỉnh Quảng Ninh, controller2004@...), vừa qua tại địa bàn TP. Uông Bí thường xuyên tổ chức bán đấu giá mà không có đấu giá viên điều hành, thời gian thông báo bán đấu giá chỉ từ 7-10 ngày, có trường hợp chỉ 4 ngày.

Ông Khanh được biết, theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, mọi cuộc đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản. Đối với bất động sản Nghị định quy định phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và UBND xã, phường, thị trấn, nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên bán đấu giá.

Ông Khanh còn phản ánh việc tổ chức bán đấu giá như đã nêu trên cũng xảy ra ở huyện Đông Triều và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Khanh đề nghị được Bộ Tư pháp giải đáp: Việc tổ chức bán đấu giá tài sản như vậy có đúng quy định không?

Vấn đề ông Khanh nêu, Bộ Tư pháp giải đáp như sau:

Trường hợp không có đấu giá viên điều hành

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định, trừ trường hợp Hội đồng bán đấu giá được thành lập trong trường hợp đặc biệt để bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (trường hợp: tài sản có giá trị lớn, phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá).

Theo nội dung ông Khanh nêu, nếu việc bán đấu giá tại TP. Uông Bí, huyện Đông Triều, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) không thuộc trường hợp Hội đồng bán đấu giá được thành lập trong trường hợp đặc biệt mà cuộc bán đấu giá không có đấu giá viên điều hành là không đúng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp được rút ngắn thời hạn niêm yết

Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định, đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và UBND xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

Đối chiếu theo quy định hiện hành nêu trên, nếu quyền sử dụng đất bán đấu giá thuộc quyền sử dụng của cá nhân, tổ chức thì thời gian niêm yết, thông báo công khai có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

Nếu quyền sử dụng đất bán đấu giá tại TP. Uông Bí, huyện Đông Triều, thị xã Quảng Yên không thuộc quyền sử dụng của cá nhân, tổ chức thì việc thực hiện niêm yết, thông báo công khai như vấn đề ông Khanh nêu là không đúng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản, hàng năm, Bộ Tư pháp đều tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương. Qua đó đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong bán đấu giá tài sản tại nhiều địa phương.

Đối với những vấn đề ông Khanh nêu, Bộ Tư pháp sẽ yêu cầu địa phương báo cáo, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện có sai phạm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Quy-dinh-ve-ban-dau-gia-tai-san/20132/162159.vgp