Bán đấu giá công khai hơn 27,4 triệu cổ phần Petrolimex

Ngày 31.5, Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong đó có việc đấu giá công khai 27,4 triệu cổ phần, tương đương 2,56% vốn điều lệ. Theo phương án được đưa ra, hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ. Petrolimex có vốn điều lệ là 10.700 tỉ đồng, nhà nước chiếm 94,99% vốn điều lệ.