Chi tiết tài sản

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC tổ chức phiên bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 37 ngách 6/6, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. ( Khách hàng  đồng ý bàn giao tài sản để bán đấu giá. Mô tả tài sản: Nhà 5 tầng / diện tích đất 34 m2, ngõ rộng 2,5m, ô tô đỗ được trước cửa)

- Giá khởi điểm tài sản: 3.017.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ mười bảy triệu đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác ( nếu có
- Tiền đặt trước: 150.000.000 VNĐ
- Tiền mua hồ sơ tài sản: 500.000 đồng / bộ.
- Thời gian tham khảo và mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 27/09/2013 đến ngày 21/10/2013

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 28/09/2013 đến ngày 26/10/2013

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/09/2013 đến ngày 24/10/2013
- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước: VP Hà Nội: P.701, nhà F4, Đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04.6680 1821)
- Thời gian bán đấu giá tài sản:10h00 ngày 28/10/2013 tại VP Công ty CP Bán đấu giá Tài sản - P.701, nhà F4, Đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04.6680 1821)
- Chi tiết khách hàng truy cập website: http://www.btcauction.vn

 

BDG Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại địa chỉ số 37 ngách 6/6, phố Đội Nhân, Ba Đình, HN

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC tổ chức phiên bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 37 ngách 6/6, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. ( Khách hàng  đồng ý bàn giao tài sản để bán đấu giá. Mô tả tài sản: Nhà 5 tầng / diện tích đất 34 m2, ngõ rộng 2,5m, ô tô đỗ được trước cửa)

 

Liên hệ

VP Hà Nội Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC

Địa chỉ: P.701, nhà F4, Đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04.6680 1821)

Bán đấu giá sắp diễn ra
Bán đấu giá đã diễn ra