Chi tiết tài sản

 Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản lần 2:

- Tài sản bán đấu giá là: Lô ô tô thanh lý bao gồm: 01 xe U oát, 01 xe Mazda 323, 01 xe Coaster 26 chỗ..

- Giá khởi điểm tài sản: 195,930,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng./). Giá khởi điểm này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Tiền đặt trước: 20,000,000VNĐ (Hai mươi triệu đồng./)

- Tiền mua hồ sơ tài sản200,000 đồng / bộ.

Thời gian tham khảo và mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 07/04/2014 đến ngày 10/04/2014

- Thời gian xem tài sản: Từ 9h đến 11h30 ngày 10/04/2014

- Thời gian đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước tài sản: từ 10/04/2014 đến 16h ngày 11/04/2014.

- Thời gian nộp phiếu đặt giá: theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ

- Địa điểm xem tài sản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước: VP Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC: P.1408 Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04.6327 1621)

- Thời gian bán đấu giá tài sản: 10h00 ngày 14/04/2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

BÁN ĐẤU GIÁ LÔ XE Ô TÔ LẦN 2 - HV BÁO CHÍ

 Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản lần 2:
-           Tài sản bán đấu giá là: Lô ô tô thanh lý bao gồm: 01 xe U oát, 01 xe Mazda 323, 01 xe Coaster 26 chỗ.

Liên hệ

Bán đấu giá sắp diễn ra
Bán đấu giá đã diễn ra