Chi tiết tài sản

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN

 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH một thành viên (VEGETEXCO VIETNAM) phối hợp với Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC tiến hành bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang như sau:

1.      Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang (BAVECO).

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

2.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại.

3.      Vốn điều lệ Công ty: 12.000.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ đồng).

4.      Vốn của Vegetexco Vietnam: 4.200.000.000 đồng, bằng 35% vốn điều lệ.

5.      Thông tin về việc bán cổ phần của Vegetexco Vietnam tại BAVECO.

-          Tổng số cổ phần chào bán: 420.000 cổ phần.

-          Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

-          Số lượng cổ phần đăng ký mua: nguyên lô 420.000 cổ phần (không chấp nhận ít hơn).

-          Giá khởi điểm chào bán: 5.000đ/cổ phần (Năm ngàn đồng trên 1 cổ phần).

-          Bước giá: theo Quy chế đấu giá.

-          Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại
Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ. Ưu tiên cá nhân, tổ chức có khả năng đóng góp về mặt tài chính hoặc kinh nghiệm chuyên môn phát triển Công ty.

-          Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký, nộp đơn: từ 09h00’ đến 15h00’ các ngày từ 10/01/2014 đến 17/01/2014 tại:

v  Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC

Địa chỉ:  P.701 Tòa nhà F4, Đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 04.66801821

v  Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

-          Nộp tiền đặt cọc: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế đấu giá.

   Tiền đặt trước chuyển khoản qua tài khoản:

v  CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BTC

             Tài khoản số: 0011 004 107 451 tại Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank

-          Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ ngày 20/01/2014, tại: VĂN PHÒNG CÔNG TY CP THỰC PHẨM XUẤT KHẨU BẮC GIANG - Phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

-   Thời gian thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ 21/01/2014 đến 27/01/2014.

 

CÔNG TY CP BÁN ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN BTC

 

 

 

 

 

 

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH một thành viên (VEGETEXCO VIETNAM) phối hợp với Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC tiến hành bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang

-          Tổng số cổ phần chào bán: 420.000 cổ phần.

-          Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

-          Số lượng cổ phần đăng ký mua: nguyên lô 420.000 cổ phần (không chấp nhận ít hơn).

-          Giá khởi điểm chào bán: 5.000đ/cổ phần (Năm ngàn đồng trên 1 cổ phần).

-          Bước giá: theo Quy chế đấu giá.

Liên hệ

Bán đấu giá sắp diễn ra
Bán đấu giá đã diễn ra