0328809999

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thu phí đấu giá khi bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thu phí đấu giá khi bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành.

VNVC Bộ Tư Pháp Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 Masterpiece CW Petro Vietnam Banner 3
Banner dưới đối tác