0328809999

NHỮNG ĐỔI THAY VỀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT

NHỮNG ĐỔI THAY VỀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT

Không phải là vén màn lên nhưng là làm cho bức màn trở nên trong suốt, những đổi thay về quan niệm nghệ thuật Bắc Trung Bộ làm lộ ra những chiều sâu của nó, lôi chúng ra khỏi nỗi ưu phiền và sự chia sẻ. Những hồ nghi, những âu lo về nghệ thuật và vẻ quyến rũ của nó, làm gì với các chất liệu? Vẽ cái gì? Cách nào? Tất cả câu hỏi mà các họa sĩ đã đặt ra ấy, đều vẫn còn có tính thời sự. Nhưng tất cả những lần gãy vỡ mà các họa sĩ tự áp đặt để thay đổi quan niệm, họ đã vượt qua và đang để công chúng chấp nhận cái mới mà họ đã tự nghi ngờ?

VNVC Bộ Tư Pháp Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 Masterpiece CW Petro Vietnam Banner 3
Banner dưới đối tác