0328809999

Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai

Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai

 Công ty Đấu giá Hợp danh BTC thông báo bán đấu giá Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai do Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ủy quyền.

VNVC Bộ Tư Pháp Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 Masterpiece CW Petro Vietnam Banner 3
Banner dưới đối tác