0328809999

Thông báo bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Thông báo bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC thông báo bán đấu giá Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

VNVC Bộ Tư Pháp Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 Masterpiece CW Petro Vietnam Banner 3
Banner dưới đối tác